Hotline: 090 88 99 278

datviet.hcm@datviet.vn

Mon — Sat: 9AM — 6PM

TIÊU CHUẨN

I/   Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên bảo vệ : Trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên. Nam: cao từ 1,65m, cân nặng

ĐÀO TẠO

HỌC LÝ THUYẾT VỀ NGHIỆP VỤ HỌC VÕ THUẬT CHIẾN ĐẤU HUẤN LUYỆN CÁC ĐÒN THẾ SƠ CẤP CỨU NGƯỜI BỊ NẠN KIỂM TRA BẰNG

HỒ SƠ

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HỌC LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH TẠI MỤC TIÊU 1- Yêu cầu

Close Menu